האם בכל מקום עבודה צריך להתחיל לנהל את הצוות מהתחלה?

 

כיצד צריך המנהל להנהיג במקום עבודה חדש?

אתם כמנהלים התקבלתם למקום עבודה חדש, האם אתם מתחילים מחדש את בנית הצוות וחלוקת תפקידים חדשה או שאתם ממשיכים לעבוד אותו דבר מהנקודה שבה הפסקתם במקום עבודה הקודם?

כאשר אתם כמנהלים מובילים מקום חדש אתם צריכים להתחיל מהתחלה ולא להמשיך מהנקודה בה הפסקתם במקום הקודם.

בפרשת שמות “ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא הכיר את יוסף” פרעה החדש לא הכיר את יוסף, לכן הוא הסתכל על היהודים כעם מסוכן שצריך לשלוט בו, במקום להכיר את העם ואת היכולות שלו לתרום למצרים.
הוא התייחס ליהודים ביד קשה, העביד אותם וגרם להם לרצות לעזוב.
כאשר אנחנו כמנהלים מגיעים למקום חדש אנחנו צריכים לאפשר לעובדים להכיר אותנו ואנחנו צריכים להכיר אותם לראות מה הכישרונות והערכים שלהם, להבין מה הצרכים שלהם.
זה טבעי שהם בודקים אותנו ואנחנו אותם ולהפנים שההסתגלות היא הדדית והיא לוקחת זמן.

אודות המחבר