על מה אנחנו צריכים לסלוח לעצמנו בנהיגה שלנו בשנה האחרונה?