מה החשיבות של אבני הדרך בבניית קבוצה, צוות, או ארגון?

מה החשיבות של אבני הדרך בבניית קבוצה, צוות, או ארגון?
אמש, העברתי סדנת אבני דרך למובילי דרך בקהילה עירונית .
ישנה חשיבות גדולה בסדנאות הראשונות לבנות את הבסיס האישי והקבוצתי.
בסדנת אבני הדרך גילינו את אבני הדרך שמאפיינות את כל אחד מחברי הקבוצה כפרטים והבנו כיצד אבני הדרך משפיעות עלינו ביומיום באופן חיובי ואפילו לעתים לרעה. בחלק השני של הסדנה, הקבוצה מאפיינת ובונה את אבני הדרך שמאפיינות אותם כקבוצה וקהילה.
עצם הבחירה יצרה הבנה איזה סוג של אבני דרך שומרות עליהם. כל הנושאים הומרו לאנלוגיה מעולם הנהיגה כחלק מהמודל הייחודי שפיתחתי "מודל 4 הנהגים". בחרנו האם יש איזון בין אבני הדרך השונות לבין סוגי הנהגים ואופי נהיגתם.
האם אתם מודעים לאבני הדרך שלכם כמובילי דרך?
האם אתם כחלק מקהילה, צוות או ארגון עוצרים ומגדירים את אבני הדרך שלכם?
 
שלכם Lead The Way מאיר אטיאס -כלים מנטאליים להצלחה

פוסטים נוספים של כלים מנטאליים להצלחה

בלוג לליווי מנטאלי לארגונים

בלוג לליווי מנטאלי לספורטאים אישי